Remote system monitoring

U als onderneming bent afhankelijk van een goed werkende IT omgeving. Door het 24/7 monitoren van deze omgeving kunnen incidenten in een vroeg stadium opgelost worden, zodat de business impact bij een eventueel incident nihil is.

Onze helpdesk wordt automatisch gealarmeerd bij een incident en zal op basis van het Service Level Agreement een engineer met de juiste onderdelen langs sturen om het probleem op te lossen, in veel gevallen zelfs zonder dat iemand het merkt. Als er wel downtime nodig is om een onderdeel te vervangen, zal onze helpdesk een afspraak met u maken.

Wist u dat 80% van de incident escalaties een opeenstapeling is van problemen die vaak al enige tijd aanwezig zijn? Door actief monitoren van een server, kunnen deze problemen al in een vroeg stadium opgemerkt en aangepakt worden. Op deze manier voorkomt u dat de opeenstapeling van problemen tot onderbreking van de bedrijfscontinuïteit kan leiden.

Bent u geïnteresseerd in onze Multi Vendor Services? Bel +31 (0)88 900 6000 of mail info@integra-mvs.nl

Customers